Spring naar inhoud

Maya-wijsheid

Tijdens een periode van stil onderzoek maak ik met mildheid de verbinding met mijn innerlijk, terwijl ook die buitenwereld onvermijdelijk aanwezig is. Wandelend in het bos komt ineens het beeld en gevoel van Calimero in mij op: „Zij zijn groot en ik is klein en da's niet eerlijk, o nee.”

Hee? Wat vertelt dit me? Er spelen gevoelens van machteloosheid, maar ook van oordelen. En dit zijn kenmerken van… de slachtofferrol! Aiii.
Tja, meteen gaat het laatje van zelfveroordeling open: ‘Mag niet! Is verkeerd!’
Met daarna een vermoeid ‘ben ik weer in die looping terecht gekomen?’
Ik zeg tegen mijzelf: ‘Oke, even rustig, Anneleen. Dit helpt je niet! Het gaat er niet om of iets goed of fout is, het gaat erom wat behulpzaam is’:
- Het is niet behulpzaam om te oordelen over mensen, over de wereld die is zoals hij is, of om mijzelf veroordelen om iets wat onbewust in mij opgestaan is; dus daar stop ik mee.
- Doorzien dat ik oordeel is wel behulpzaam voor me. Nu kan ik er wat mee doen.

Al lezend over oordelen is een sleutelzin voor mij: ‘Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Observeer de wereld, zonder jezelf steeds af te vragen wat je ervan vindt.’
Ik ontdek dat ik mijzelf afhankelijk maak van hoe de buitenwereld eruit ziet… Het is net een verslaving: iets van buiten nodig hebben om innerlijk een gevoel van balans te creëren om me goed te voelen. En dat is de wereld bezien vanuit een kindbeleving. Hmmm… interessant!

Het afgelopen jaar heb ik me wat verdiept in de Maya-astrologie. De Mayacultuur is een 4000 jaar oude beschaving, die bekend is vanwege het feit dat ze toen als enige een volledig ontwikkeld schrift had. Verder valt deze beschaving zeker op door de kunst, architectuur, wiskunde en sterrenkunde. Zij gebruikten hun vele kalenders om herhalingen en patronen in kleine en heel grote cycli van tijd te herkennen. Nu komt de maya-astrologie weer in me op en al lezend geeft het me antwoorden en een richting.
Mijn maya-geboortezegel ‘Blauwe Hand’ laat de kernkwaliteiten zien waarmee ik creëer. Geboorte-energie Blauwe Hand is creatief, invoelend en inspirerend. Deze mensen zijn graag dienstbaar aan het grotere geheel en laten zich innerlijk leiden door wat er op hun pad komt. En dat is vaak veel. Je kracht is het vermogen om jezelf, en daarmee ook anderen, te  helen. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen jezelf en de overtuigingen, rollen, interpretaties en idealen die via jou gestalte krijgen. Focussen en dingen afmaken zijn de uitdaging voor mensen met deze geboorte-energie. Waak ervoor dat je energie niet versnippert. Blauwe Hand houdt van de natuur, van de dieren en de planten en van het buitenleven. Je kan nomadisch zijn en behoorlijk individualistisch, maar toch behoefte hebben aan  gezelschap.
Om uit je schaduw te komen: Gebruik betrokkenheid, gerichte intentie en openheid. Je bent je eigen gereedschap. Wordt je bewust van je weerstanden en afleidingen en open je naar mogelijkheden.
De maya-kleur ‘Blauw’ geeft de bron van de kracht aan. Blauw laat zich leiden door gevoelens en emoties en wordt gestimuleerd hier mee om te gaan. Verbondenheid met het element aarde en staat voor transformatie: veranderen en omvormen, maar ook voor je ontladen. De beweging hierbij is van buiten naar binnen.
Het maya-levenspad bij mijn geboortedag is ‘Geel Zaad’ en reikt de sleutels aan waarmee ik kan groeien en ontwikkelen zodat ik ontspannen mezelf ben, wat er ook gebeurt. Geel Zaad is het zaad dat in de aarde ligt tot het de juiste tijd is om te ontkiemen. Het wacht tot de omstandigheden precies goed zijn en als het zover is gaat het groeien. Je hebt in dit levenspad veel geduld en vertrouwen nodig in je mogelijkheden. Je kunt een boom nu eenmaal niet uit de grond trekken. Het groeiproces heeft zijn eigen tijd nodig. Wat zaai jij? Heb je wel eens goed gekeken naar de bodem waarin je zaait? Is die bodem vruchtbaar genoeg? Wat voeg je zelf toe om te zorgen dat het de juiste voeding krijgt? Realiseer je ook dat dat schilletje om het zaad heen, dat al die tijd voor bescherming heeft gezorgd ook wat weerstand biedt bij het ontkiemen.

Wat bijzonder toch hoe die oude maya-kennis toont hoe me te richten op het zaad, het zaaien en de voedingsbodem en het verder láten rijpen en groeien, zónder een dominante inmenging van mij. Dus: me richten op mijn kracht en niet op het resultaat! Wanneer ik gefrustreerd ben wanneer de groei in de wereld (volgens mij) niet snel genoeg gaat, vertelt me dat ik van mijn pad ben afgedwaald. Wat dát betreft geeft de Oosterduinen, dit bijzondere natuurgebiedje in Norg waar wij verblijven, me precies wat ik te leren heb: mij verbinden met de natuurvriend in mij en (in openheid) een voedingsbodem creëren, waarbij het anderen vrij staat om wel of niet aan te haken. Mijn kernkwaliteiten zijn daarbij: creatief, invoelend, dienstbaar aan het grote geheel en liefde voor de natuur.
Via deze weg krijgt een sluimerend initiatief een flinke impuls: Het oprichten van Comité Natuurvrienden Oosterduinen en nieuw natuur-inspiratiemagazine, de BOS(B)ODE.

Frappant is dat elke keer wanneer mijn creatiestroom stopt, ik blijk bezig te zijn met proberen de wereld buiten mij te beïnvloeden. Bij het teruggaan naar mijn pure inspiratie stroomt het creëren weer vrijelijk. Steeds opnieuw afstemmen wat fijn voelt in mij en dáár de focus op richten.
Opgaan in de details van deze bosrijke omgeving, maakt me rustig en oordeelvrij; het resoneert in mij.
Na het opgeven van mijn huis, een baan en veel spullen, is de focus op mijn kracht en niet op de buitenwereld wéér een vereenvoudiging van het leven.

Link: PDF BOS(B)ODE