Spring naar inhoud

Footprint

Klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, grondstoffencrisis…
Om de aarde leefbaar te houden moeten we anders gaan leven.

Rijke landen hebben klimaatverandering veroorzaakt. 's Werelds 19 rijkste landen plus de Europese Unie zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van 80% van alle broeikasgassen op aarde. De rampzalige gevolgen ervan treffen momenteel al de arme landen. Daarnaast zullen ook jongere generaties met ellende moeten dealen die wij nu aan het veroorzaken zijn. Nederland staat op de vierde plek op de ranglijst van rijkste landen ter wereld. De modale Nederlander behoort tot de rijkste 3,5 % van de wereldbevolking.
Deze planeet leefbaar houden vraagt van ons bewustzijn, onder andere door onze uitstoot terug te brengen. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 ℃.

De voetafdruk (footprint in het Engels) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Als iedereen in de wereld zou leven zoals een gemiddelde Nederlander, dan zouden we 3,6 aardes nodig hebben om in onze behoeftes te voorzien (en we hebben er maar één). De keuzes die we maken voor het huis, vervoer, kleding, spullen en voeding hebben impact op de CO2-uitstoot.
(Bron footprintnetwork.org/nederland/)

Onze ándere manier van leven brengt vrijheid en vreugde, is goedkoper én geeft ook een kleine voetafdruk: 2800 kg per persoon per jaar. Een gemiddelde Nederlander heeft een uitstoot 15.800 kg CO2. Less IS more.

Fossiele brandstof is door onze diesel-camper, de grootste vervuilingspost. Helaas!! We gaan heel bewust met onze kilometers om en streven naar maximaal 10.000 km per jaar. Elektrisch rijden is voor campers nu nog niet mogelijk, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet.

Geen woonhuis is daarentegen onze grootste bijdrage aan duurzaamheid. We hebben geen cv-ketel, vaatwasser, televisie, wasdroger, airconditioner, magnetron, koffiezetapparaat etc...
Onze manier van klein wonen verbruikt 75% minder water, 50% minder stroom en 85% minder gas dan met een gemiddeld huis. Door de winter in zuid Europa te verblijven zijn we duurzamer, dan wanneer we een huis in Nederland bewonen.

Compensatie:
* Deelname aan een bomenproject van Stichting Wakk, opgezet door bekenden van ons. In kleinschalige projecten in het regenwoud van Tanzania, compenseren we met 11 ton CO2 ruimschoots onze dieseluitstoot. Daarnaast draagt dit kleinschalige initiatief bij aan de economie, onderwijs, gezondheid en het milieu van de lokale bevolking. http://www.stichtingwakk.nl/
* Met de aankoop van 2,6 hectare natuurgrond dragen we bij aan CO2 opslag en herstel van biodiversiteit.
* Met ruim 3 hectare ecologische landbouwgrond bij Land van Ons, dragen we bij aan herstel van biodiversiteit en een gezond ecosysteem. Deze burgercoöperatie ondersteunt boeren in hun transitie naar duurzame landbouw en staat op de 5de plaats van de ‘Duurzame top 100’. (2022) https://landvanons.nl/

Er is niet genoeg aarde voor iedereen om de CO2-uitstoot te compenseren, maar als rijke Nederlanders hebben we de luxe om onze leefwijze aan te passen: van kwantiteit naar kwaliteit.
Hoe doen wij dat?
In het dagelijkse leven gebruiken we minder of geen vlees en vis/ vliegen/ spullen/ apparaten/ kleding/ zuivel en afval. (Daarbij meer lokaal, biologisch en 2de hands.)
Waar we meer van hebben is vrijheid/ rust en ontspanning/ genieten/ natuur/ zon/ vrije tijd/ geld/ gezondheid/ voldoening/ overzicht & helderheid.